Jazyk: cz Dnes je úterý 30. května, svátek má Ferdinand | Právě je 14:46 | login: heslo:
Vítejte na stránkách smíšeného pěveckého sboru


Nejbližší koncert:
4. června 2017, Kuřim, chrám sv. Marie Magdaleny
Meditační koncert duchovní hudby v Kuřimi
RASTISLAV - aktuality
Článek o C-moll ve Wiesbadenu


Z PERA KRITIKA KE KONCERTU VE WIESBADENU 1. 4. 2017
Překlad kritiky od Manuela Wendy:
"Komorní filharmonie Rhein-Mein" uvedla ve wiesbadenské Marktkirche Mozartovu "Mši c-moll"
Wiesbaden - Syrovou krásu spojuje hra houslí v něžnost a dojetí: V kostele Marktkirche Komorní filharmonie Rhein-Main pod vedením Thomase J. Franka Symfonií g-moll, op. 6, č. 6, od Johanna Christiana Bacha zahajuje koncert, v jehož středu stojí velké duchovní dílo W. A. Mozarta. Sbor při Marktkirche pokračuje ve spolupráci s českým sborem Rastislav Blansko, který znovu přijel do Wiesbadenu se svým sbormistrem Jaroslavem Martináskem.
Kompozičně torzo
Mozartova Velká mše c-moll zůstala kompozičně jako torzo. Thomas J. Frank se rozhodl pro provedení použít zkompletované vydání od amerického muzikologa a klavíristy Roberta D. Levina, které bylo původně provedeno v roce 2005. Pod T. J. Frankem zazněla mše ve své bohatosti a své dvojznačnosti - měla by být založena nábožensky, některé sólové pasáže jsou spíše operního charakteru. Z hluboké pohříženosti se vypíná "Kyrie" skrz strach do nesmírné hrůzy, což zde bylo citelně provedeno. Vnímavý zpěv sopranistky Deborah Lynn Colle. Majestátný a horlivý začátek v "Gloria" - zpěv sboru zaplnil chrám. Právě zde bylo závažné napětí prolomeno.
Dynamické stupňování obou sborů
Pod Frankem dokázaly sbory Rastislav Blansko a Sbor při Marktkirche stále více razantně a dynamicky stupňovat, často vznikla velkolepá symbióza s Komorní filharmonií Rhein-Main, zpěv a orchestrální party se navzájem prolínaly.
Kvarteto sólistlů - Deborah Lynn Cole a Diana Schmid (sopranistky), Christian Rathgeber (tenor) a Thomas Gropper (baryton) doplnil lesk: Povedl se sopránový duet "Domine Deus" - nade vše dojemný, v tenorovém sóle "Et in spiritum sanctum" byly skutečně použity mezi sebou teatrální a duchovní prvky. Slavnostně a mysteriózně působila část "Sanctus".
Thomas J. Frank rozžehnul vydání mše od Roberta D. Levina. Velmi působivé je, jak svou podrobnou metodou zvládl absolvování tohoto díla. V Marktkirche bylo v "Crucifixus" s důsledností pochopeno utrpení Kristovo, "Agnus Dei" bylo úžasné. Posluchači odměnili interprety nadšenými ovacemi.


* * *

RASTISLAV Blansko, z. s.
zve zpěvuschopné zájemce od 15 do 51 let do svých řad!
PŘIJĎTE na zkoušku do Galerie města Blanska (Dvorská 2a):
každý čtvrtek v 17.00
Popřípadě se ohlašte na: rastislav@rastislav.cz

* * *

INDIÁNSKÉ ZLATO V OHROŽENÍ - článek I. Petrželové o koncertu z řady Rastislav dětem 26. 2. 2017

* * *

JEDOVNICE - vánoční koncert - videožurnál

* * *
RASTISLAV - videožurnál z blanenského vánočního koncertu

* * *

RASTISLAV - článek v Blanenském deníku SBOR RASTISLAV NA KONCERTY VOZÍ PRAPOR, KTERÝ ZHOTOVIL MÁNES

* * *


Článek v tuzemských médiích


* * * * *
Článek v německých novinách - kritika od R. Tietze
Překlad:
"Z hloubi volám k tobě, Pane“
Pěvci a hudebníci předvedli ve Waldsassenu hudební zážitek, který se hluboce vtisknul
- od Reinholda Tietze-
Waldsassen. Dlouhá „symfonie“ přivádí k sborovému živému „Vivace“ v naději člověka na vykoupení z hříchu světa slovy: „Pane, slyš můj hlas“, zpívají všichni velmi citlivě. „Velký podzimní koncert“ ve vyprodané bazilice navozuje v nedělní odpoledne rozjímavý listopadový čas. Církevní hudební ředitel Andreas Sagstetter diriguje jím nastudovaný sbor „Chor der Basilika Waldsassen“ a sbor „Rastislav Blansko“, který připravil Jaroslav Martinásek, dále také orchestr Czech Virtuosi.
Nejdříve zaznívá kantáta „Z hloubi volám k tobě, Pane“ BWV 131 od J. S. Bacha. Svěží je k tomu také hudební doprovod. Dojemné basové arioso „Smiluj se nade mnou“ prohlubuje prosbu, po té co „ty víš, Pane, že jsem zhřešil“, člověk pak nemá šanci. Jan Šťáva představil tento náhled a následující prosbu velmi jemně. Podpořila ho se svým sopránem Eva Kolková v přenesené prosbě.
Také sbor „doufá ve slovo Páně“ s velkou melodií. Obnoveně se připojuje árie. Altistka Lucie Hilscherová přebírá hlasovou jemnost sopránu, když tenor Juan Lopez pln naděje míní „má duše čeká na tebe, Pane“. Sbor završuje svou naději – „V Pánu je milost a vykoupení“. Výzva k pravému lidskému jednání, jak je v Bachových kantátách obvyklé, s plným výrazem a absolutně pochopitelně předvedeno od Sagstettera a jeho hudebníků.
Hluboký smutek v tónech
Nyní následuje poslední dílo, které Mozart zkomponoval, jeho „Requiem d-moll“ KV 626. Na začátku můžeme najít v tónech hudebního básníka hluboký smutek. Důraz smyčců dotváří dlouho trvající tónový sled fagotů a basetových rohů a vytváří naříkavý hlas, který je díky pozounovým akordům a nastupujícímu zpěvu ještě více prohlouben. Naděje vzklíčí, když „lidem svítí věčné světlo“.
Tak je zdvojená fuga pro „Kyrie eleison“ a „Christe eleison“ spíše v momentě, kdy se obrací naděje v správný směr. Neboť Mozart představuje Boží soud pomocí různých hudebních efektů. Žádný člověk se nemůže vyhnout „Dni hněvu“ – to je jasné. Ve všech tónech Requiem je tato část velmi intenzivně představena instrumentálně i ve zpěvu.
Jan Šťáva dává této celé hrůze ještě speciální ráz, když oznamuje slavnostním tónem, že „pozouny nutí všechny před boží trůn“. Tenor Juan Lopez poukazuje, že „vše je zapsáno v jedné knize, za co musí svět pykat“. Lucie Hilscherová ztvárňuje v altové pasáži, že „nic nezůstane nepotrestáno“. Eva Kolková tápe v sopránu mezi nadějí a zoufalstvím, co „já nuzný člověk mám říci“. Ještě jednou je na to poukázáno za zvuku pozounů a mohutným sborovým zpěvem, kdy „Pán strašného majestátu“ a „zdroj milosti“ je prosen lidem: „Zachraň mě!“.
Odpuštění a vykoupení
Touto výzvou také pokračuje sólový kvartet, když čtyřmi jemnými hlasy doufá v odpuštění a vykoupení.
Oběti trpí, ale Bůh zavolá kající hříšníky k sobě v soudný den tohoto světa. Následující části díla evokují "Pána Ježíše Krista", který je "svatý" a vrcholí v prosbě, aby dal všem lidem věčný odpočinek.
Příslušně potichu zaznívá v adagio odkaz na „věčné světlo“, až po allegro, kdy je oslavována „věčnost Boha a jeho svatých“.
Sagstetter dokázal množství těchto myšlenek v sólových kvartetech, sborech a v orchestru tak důvěryhodně sdělit, že se tato intenzivní interpretace Mozartovy poslední vůle velmi podařila.

* * *
Článek o spolupráci s přáteli ve Waldsassenu -Harmonie v nejlepší formě-
Překlad:
Jen dvě dvouhodinové společné zkoušky potřebovali hudební partneři. Poté byli připraveni pro velkou úlohu.
"Je to vždy velmi působivé", vyjádřil svůj obdiv pan farář Thomas Vogl, "že to tak jednotně a semknutě funguje, to je jednoduše skvělé a to nejlepší, co se může k harmonii říci.
Při přijetí pro účinkující při velkém podzimním koncertu v sále Domova mládeže podtrhl Thomas Vogl ale také to, že by se mělo poděkovat především oběma hudebním vedením - církevnímu hudebnímu řediteli Andreasi Sagstetterovi a Jaroslav Martináskovi. Znovu nezávisle na sobě nastudovali dílo pro podzimní koncert - sbor "Chor der Basilika" z Waldsassenu a sbor "RASTISLAV" z Blanska nedaleko Brna-CZ. Dovolte mi za tento obdivující výkon zcela srdečně poděkovat, řekl farář Vogl, kteřý hovořil o "znamenitém úspěchu" a "dechberoucím koncertu".

Společně s asi 100 ženami a muži provedl koncert s Bachovou kantátou "Z hloubi volám k tobě, Pane" a rovněž Mozartovo dílo "Requiem" - KV 626 - orchestr CZECH VIRTUOSI z Brna. Květiny byly předány sólovému tenoru Juanu Lopezovi, který jako jediný se dostavil na společnou večeři. Jednu kytici předal farář Vogl také Jaroslavu Martináskovi a Andreasi Sagstetterovi, rovněž také varhanici Silvii Gmeinerové. Květiny obdržela také Iva Kakáčová - předsedkyně sboru Rastislav, která poděkovala za příjemnou spolupráci ze svého pohledu. Nakonec si také sbory vzájemně vyměnily dary - každý své regionální speciality.

"Ekumenismus ve sboru"
Mezi účinkujícím při podzimní koncertu byli ve sboru "Chor der Basilika" tentokráte dva vyjímeční pěvci - páter Romanos Werner, který posilnil ve Waldsassenu tým pro duchovní pastoraci - zpíval bas. Fritz Lieb, diakon evangelické obce, byl posilou v tenoru. "Pěkné, že jsi byl při tom", řekl farář Thomas Vogl při přijetí v sále a těšilo ho, že ve Walsassenu tak dobře funguje ekumenismus v právě probíhajícim "Roce Reformace" (pozn. red. od 31. 10. 2016 do 31. 10. 2017 - 500. výročí reformace v Německu).


SLAVNOSTNÍ KONCERT k 600. výročí narození sv. Františka z Paoly - Vranov, 16. 10. 2016* * * * *
RASTISLAV na Smetanově Litomyšli - článek Smetanový Rastislav

* * * * * * *

Blanenští filmaři točí do cyklu Živá paměť dokument o sbormistru sboru Rastislav

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Za podporu činnosti děkujeme:

Jihomoravský kraj
Město Blansko
Česko-německý fond budoucnosti
ČSAD Tišnov, a. s.
PORTA SPES, a. s.
Kulturní středisko města Blanska

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DVD RASTISLAV - HRANÝ FILM O HISTORII SPS RASTISLAV BLANSKO K ZAKOUPENÍ V INFORMAČNÍ KANCELÁŘI BLANKA na Rožmitálově ulici (120,-- Kč) - popřípadě objednávka na rastislav@rastislav.cz

* * *

Orgány spolku RASTISLAV Blansko, z. s. (zvoleno 18. 10. 2014):
Statutární orgán - VÝBOR:
Jaroslav Martinásek
Vít Martinásek

Nejvyšší členský orgán - RADA:
umělecký vedoucí: Jaroslav Martinásek
předseda: Vít Martinásek
Fadrná Radka - ekonom
Kakáčová Iva, Mgr. - místopředsedkyně
Korešová Tamara,Ing.MBA - dotační specialistka
Kuběnová Miroslava - vedoucí ženské složky
Martinásková Martina - jednatelka
Němec Oldřich, Mgr. - správce evidence
Pukl Miroslav, Ing. - vedoucí mužské složky

Zkoušky probíhají pravidelně každý čtvrtek od 17:00 do 20:00 v prostorách Galerie města Blanska.

Chcete-li se přijít nezávazně podívat, jste srdečně zváni.

Zákaz použití jakýchkoliv materiálů bez souhlasu smíšeného pěveckého sboru Rastislav Blansko.
© 2006 - 2017 by Rastislav Blansko